Kemiallinen puhdistus on tarpeen kun:

 • magnetiittikerrostuma vaurioitunut tai sen paksuus on selvästi yli 100 um
 • kalsiumkerrostuman paksuus ylittää 0,5 mm
 • silikaatti- tai sulfaattikerrostumia 0,05 mm
 • mikäli kriittisen paineluokan kattiloissa havaitaan muita kuin sallittu määrä magnetiittikerrostumia
 • kattilassa esiintyy metallista kuparia tai kuparia esiintyy sakassa yli 1 %
 • lämmönvaihtimen lämmönsiirtokyky on alentunut
 • putkiston virtausvastus on lisääntynyt
 • lämmönvaihtopinnoilla on sakkoja tai korroosiotuotteita
 • järjestelmä on öljyn-, rasvan- tai valkuaisen saastuttama
 • laitteistossa on tukkeumia tai toimintahäiriöitä

Puhdistusurakka sisältää

Puhdistusurakasta annetaan erillinen, tilannekohtainen ja kokonaishintaan perustuva tarjous. Normaalisti puhdistusurakka sisältää:

 • kaikki työssä tarvittavat kemikaalit
 • neutralointiaineet
 • työssä tarvittavan kaluston ja välineet
 • työvoimakustannukset
 • tarvittavat analyysit ja työnjohdon

Tilaaja toimittaa tarvittavan veden ja energian.