Kemiallinen puhdistus

Kemiallisessa puhdistuksessa kemikaali reagoi poistettavan epäpuhtauden kanssa kunnes haluttu tulos on saavutettu. Puhdistettavassa kohteessa käytetään kemikaaliliuoksen kierrätys menetelmää.

Puhdistuksen edut

Kemiallinen puhdistus on edullinen ja järkevä tapa alentaa laitoksen käyttökustannuksia ja parantaa hyötysuhdetta, sillä peittauksella:

  • useimmat sakat voidaan poistaa
  • uudet metallirakenteet puhdistuvat täydellisesti
  • vanhojen kattiloiden toiminta paranee oleellisesti ja sekasakat voidaan poistaa
  • puhdistuksen jälkeen tasaiset pinnat vähentävät sakkojen kiinnittymistä
  • kemiallinen puhdistus on nopea ja edullinen
  • ei laitteistojen muutostöitä tai purkamista
  • toiminnan keskeytykset jäävät minimaalisiksi

⇒ Puhdistus säästää laitosta